Kort Nytt

Putin om innvandring: – Den liberale ideen er død

Vladimir Putin.

Det er sant, som Russlands president Vladimir Putin nylig slo fast i et intervju med avisa Financial Times: – Den liberale ideen har utspilt sin rolle og er død. Putin ser på USA og Europa og slår fast dette: – De styrende elitene har brutt med folket. Det åpenbare problemet er gapet mellom elitenes interesser og det overveiende flertallet i folket.

Innvandring og multikulturalisme
Putin viser blant annet til den liberale ideen om innvandring og multikulturalisme. Han sier: Hva med din egen befolknings interesser når antallet migranter på vei til Vest-Europa ikke bare er en håndfull, men tusenvis eller hundretusenvis? Og Putin slår fast, om problemer med migranter, og nevner narkotika, slik det framstår i USA, men også skjer i Europa: Tilhengerne av den liberale ideen gjør ingenting. Putin sier videre om dem: De sier det er mange grunner til at de ikke kan kjøre en hardere linje. Hvorfor? Fordi, sier de. Sånn er loven. Ja vel, da må dere forandre loven!

Migranter må vise respekt for landets lover, skikker og kultur
Putin sier videre om Russlands egen politikk mot immigranter: – Vi har strammet inn lovene for å vise migrantene at de må respektere landets lover, skikker og kultur. Og fortsetter: – Den liberale ideen fastholder derimot at det er ingenting som må gjøres. Migrantene kan drepe, plyndre og voldta ustraffet, fordi deres rettigheter som migranter må beskyttes. Hva slags rettigheter er dette? Alle forbrytelser må straffes.

Innvandrere må bøye seg for landets kultur, tradisjoner og verdier
Putin sier om liberale ideer at de ikke må få lov til å overskygge kulturen, tradisjonene og tradisjonelle verdier som står sterkt blant millioner av mennesker.

Religion er ikke opium for folket
Putin nevner blant tradisjonelle verdier også religionen. Han sier: – Vi trenger ikke tenke på dette hver dag, gå i kirka og be og vise at vi er troende kristne, muslimer eller jøder. Men innerst inne må vi ha noen grunnleggende menneskelige og moralske verdier. I den forstand er tradisjonelle verdier mer stabile og viktigere for millioner av mennesker enn den liberale ideen som, så vidt jeg kan se, er i ferd med å dø ut. Intervjueren spør: – Så religion er ikke opium for folket? Putin svarer: – Nei, det er det ikke

Trond Ali Linstad

108860cookie-checkPutin om innvandring: – Den liberale ideen er død