Koranen

Rettelser og kommentarer til alvorlig feiltolkning i Koranen: vers 9,5 («Sverdverset»)

En god referanse for Koran-tekster. Til salgs i bokhandlere. Anbefales.

Verset det gjelder, er alvorlig feiltolket. Det ender med denne misoppfatning:  Drep alle som ikke er muslimer. Dette må rettes opp! Tolkning og konklusjon er feilaktig; og fører helt galt av sted.

Navnet «Sverdverset» som er gitt av islam-kritikere, er tendensiøst. Ordet «sverd» finnes ikke i Koranen, og er lagt til for å underbygge negativ omtale av islam.

Versets ordlyd om rettmessig selvforsvar
«Når de fredlyste måneder er over, kan dere gjøre av med de som setter annet likt Allah, (1) der dere treffer på dem, (2) ta dem til fange, sirkle dem inn og være på vakt mot dem. (3) Men om de angrer, vil lese bønnen og gi velferdsbidraget, (4) så la dem i fred (5). Allah er tilgivende og barmhjertig.» (9,5) 

Forklaring til verset

  1. «De som setter annet likt Allah» (mushrikun): Dette var konkret muslimenes fiender i Mekka, som hadde brutt en fredsavtale med muslimene og angrep dem! Muslimene ble gitt anledning til selvforsvar.
  2. I eller utenfor Den hellige moskéen i Mekka. Det var en lokal konflikt med muslimenes fiender i byen.
  3. Avtalebrudd og aggresjon lå til grunn; ikke en religiøs strid.
  4. En formulering om å gi opp kampen. Det var ikke slik at en ikke-erkjennende ble stilt overfor valget om «omvendelse eller døden». (Muhammad Asad)
  5. «La dem i fred»: tillat dem å gå hjem. (Muhammad Asad) 

Versets innhold
Det var en angripende fiende, som hadde brutt en fredsavtale, og som i krig utfordret muslimene, som det ble gitt anledning til å «gjøre av ned»; «ta til fange»; «sirkle inn» og «være på vakt mot». (9,5) Det var slett ikke en allmenn oppfordring til muslimene om å «gjøre av med» / «drepe» dem som ikke er muslimer (som «setter annet likt Allah»)! Slik noen tolker det. Et mål var å «la dem i fred». 

Versets sammenheng
Denne tekst hører til verset:

 «De som setter annet lik Allah og har overholdt fredsavtalen med dere, og som ikke har påført dere skade eller bistått andre i fiendtlighet mot dere: Hold fast ved avtalen med dem! (9,4)

Videre:
«Hvis en som setter annet lik Allah skulle søke beskyttelse hos deg, så gi han eller hun beskyttelse, og ta personen til et trygt sted.»(9,6)

Og: «Om de andre er sannferdige mot dere, så vær sannferdige mot dem.» (9,7)

Oppsummert
Muslimene ble pålagt å «holde fast» ved avtalen med de blant fiendene i Mekka, som hadde «overholdt fredsavtalen» med muslimene, og som ikke hadde påført muslimene «skade» eller «bistått andre i fiendtlighet» mot dem. (9,4)

Om de som ikke sto for aggresjoner, søkte «beskyttelse» hos muslimene, så skulle muslimene gi dem beskyttelse. (9,6) Og hvis de andre var «sannferdige» mot muslimene, så skulle muslimene være sannferdige mot dem. (9,7)

Rettelser
Det skulle føres dialog med fienden; som muslimer konfronterte i Mekka. Avtaler skulle «opprettholdes». Og muslimer være «beskyttende».  Sannferdighet skulle respekteres; forståelse og fred var mål.

Dette er noe annet enn hva fiender av islam, og andre som ikke kjenner tekstene, legger i Koran-tolkningen, – som må rettes opp.

Av Trond Ali Linstad

102301cookie-checkRettelser og kommentarer til alvorlig feiltolkning i Koranen: vers 9,5 («Sverdverset»)