Palestina og Israel

Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem (Al Quds)

Det er opprør i Jerusalem! Palestinere i hundretall demonstrerer og protesterer mot den israelske okkupasjonsmakten. Opprøret sper seg, med støttemarkeringer i Gaza, nå også på den okkuperte Vestbredden.

Det er påminninger om den aktuelle situasjonen: At Jerusalem – hele Jerusalem – er okkupert og annektert av Israel! At Palestina – hele Palestina – er tatt over av Israel. Opprør er naturlig konsekvens.

Slik vil det være og bli – til Palestina er frigjort, og med en annen struktur enn det nåværende sionistiske, rasistiske Israel. Det skal vi leve med.

Jerusalem
I dag er det Jerusalem. Skal vi minne om hva som er Jerusalems legale status – om vi holder oss til internasjonale lover og regler som fastsatt av FN? Og det bør vi kanskje gjøre – også «fredsnasjonen» Norge? I anstendighets navn.

Her i korthet:

Jerusalems internasjonale legale status
FNs Hovedforsamling – vedtok i sin tid å dele Palestina, urettmessig riktignok – med dette vedtak om Jerusalem.

Det er fortsatt det internasjonalt legalt gjeldende vedtak for Jerusalem. Se eksempler på etterfølgende FN-resolusjoner for byen:

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 181
«Jerusalem by skal være en corpus separatum (internasjonalt administrert sone, vår anm.) under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner.» Vedtaket er ikke blitt gjennomført, men er fortsatt det gjeldende internasjonalt legale vedtak for Jerusalems status.

Det er en rekke ganger blitt gjentatt av FN, som her:

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 303
«Hovedforsamlingen, … gjentar derfor sitt mål om at Jerusalem skal bli plassert under et permanent internasjonalt styre … og bekrefter spesielt de følgende bestemmelser av Hovedforsamlingens resolusjon 181 (II): (1) Jerusalem by skal bli etablert som et corpus separatum under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner …»

Israel begynte annektering og «judaisering» av Jerusalem, av FNs Hovedforsamling ansett som ugyldig:

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 31/106
«Hovedforsamlingen, … Erklærer videre at alle lovgivende og administrative tiltak truffet av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer og forflytning av befolkning, som har til hensikt å endre den legale status av Jerusalem| er ugyldige og kan ikke endre denne status.»

FNs Sikkerhetsråd har vedtatt det samme, slik som her:

FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 252 (1968)
«Sikkerhetsrådet, … Anser at alle lovgivende og administrative tiltak og handlinger gjort av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer, som tjener til å endre den legale status til Jerusalem er ugyldige og kan ikke endre den status; Inntrengende oppfordrer Israel til å gjøre om alle slike tiltak som allerede er truffet og omgående avstå fra videre tiltak som bidrar til å endre status av Jerusalem;»

FNs Sikkerhetsråd har vedtatt det samme senere.

Legalt palestinsk opprør
Jerusalem er okkupert by – av Israel!

  • Israel eksproprierer land og eiendom.
  • Forflytter urettmessig befolkning – palestinere/arabere ut av Jerusalem og jøder inn i byen.
  • Israel iverksetter lovgivende og administrative tiltak for å beholde Jerusalem – gjøre okkupasjonen varig.
  • Israel har faktisk – i strid med all internasjonal rett – innlemmet Jerusalem i Staten Israel.

Det er – og blir – palestinsk opprør i Jerusalem! Det er rettmessig og riktig.

Bilder fra de siste dagers opprør i Jerusalem
Palestinere demonstrerer i Jerusalem.

Israelske soldater skyter kuler i lufta.

Israelske soldater i gatene i Jerusalem.

Brutal framferd med arrestasjoner.

Palestinere stanses i gatene.


Slagord og plakater fra demonstrerende ultra-sionistiske jøder, om palestinerne (araberne): «Kill Them All.»

Konklusjon
Dette er referat fra de siste dagers opprør. Det synes i øyeblikket å ha roet seg. Flere opprør vil komme.

Trond Ali Linstad

122620cookie-checkRettferdig palestinsk opprør i Jerusalem (Al Quds)