Verden

Russland får ny grunnlov

Russland har holdt valg og fått ny grunnlov. Dette er noen punkter i loven, er det egentlig så galt?

  • Ekteskap fastslås å være mellom en mann og en kvinne
  • Gud blir skrevet inn i grunnloven
  • Russisk språk får en styrket posisjon, og etniske russere omtales som det «statsbærende folk».
  • Den historiske sannheten om Russlands rolle undre andre verdenskrig beskyttes.

Velferdsytelser og sosiale goder styrkes. Det garanteres at minstelønnen skal være mulig å leve av. Statlige pensjoner skal justeres i tråd med prisstigningen. Et stort flertall av velgerne stemte ja.

Aftenposten smilt av det og mente valget ikke var reelt. (Aftenposten 3. juli 2020.) Aftenposten er ingen balansert avis.

Trond Ali Linstad

116470cookie-checkRussland får ny grunnlov