Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker 1

Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker 1