Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker 2

Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker 2