Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker 3

Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker 3