Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker 4

Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker 4