Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker

Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massaker