Norge

Samisk nasjonaldag

Vi våger oss på en hilsen til det samiske folket! Det er samisk uke og samisk nasjonaldag – all ære til samene! Samer hylles og takkes – for det mangfold de representerer i det norske samfunnet. Mon tro hvor dypt det stikker?

Majoritetssamfunnet
For vi – majoritetssamfunnet; de «norske» har jo overkjørt samene i flere hundre år! Vi har villet dominere over dem; flytte dem bort; rive opp deres økonomiske grunnlag: reinsdyrdriften; ta fra dem språk og tro; kle av dem nasjonale drakter – gjøre dem mest mulig lik «oss»»: Vi, flertallet; de «norske»!

Det er tradisjonen! Nå «bukker og neier» vi for samene. Samene selv – vil jeg tro – kjenner dobbeltheten i det. De er neppe – antar jeg – imponerte.

Smilende politikere
Pinlig var det – på den samiske nasjonaldagen – å høre ledende norske politikere på TV, og ikke minst kringkastingssjefen – lire av seg «takk» til samene, med avslutningsvis noen samiske ord, lært utenat for dagen, før de smilte og forsvant fra skjermen. Uten seriøsitet og virkelig respekt. De, politikerne, tenker vel neste valg.

Kringkastingssjefen
Og til kringkastingssjefen, først om dette: Hvilket fantastisk fint program samene selv hadde laget!  Samisk kultur, rik og flott! Stolte og bevisste samer. Sjelden ser vi det på NRK.

Så etter dette fulgte de vanlige «norske» programmer på skjermen: banale samtaler, selvsentrerte kommentarer, filmer med klare innslag av sex og vold: alt avbrutt av reklame – for hva det nå måtte være. Standard norsk (forbruksrettet) TV-kultur! Med kringkastingssjefen til stede.

Menneskelig sjåvinistisk element
Til hans og vår unnskyldning! Det ligger vel noe «menneskelig» i å være mest opptatt av en selv: Vår kultur; vår væremåte; våre egne klær; vår musikk – våre ting. For oss, som majoriteten: det «norske». Andre kan vi stenge ute: «De andre», som ikke riktig er som oss. de på siden av «fellesskapet vårt.

Så flott den var, timen samene selv hadde laget i anledning nasjonaldagen! Så hviler vel på TV sendinger med samisk identitet og kultur inntil neste år.

De er «barbarer»
Et nedlatende ord brukt om andre, er at de er «barbarer». Hva betyr negative det ordet? Egentlig: «De som snakker et annet språk». Altså: De som er litt annerledes – ikke helt som oss – her med eget språk! På det bygges avstand og fordommer.

Religion – vi og «de andre»
Skal vi et øyeblitt se på religioner? Først: kristendom. Hvordan har den norske kirke behandlet samene? Den norske biskop Solveig Fiske ba ved en tidligere anledning (1917, se bildet) – på kirkens vegne – samene om tilgivelse for den uretten kirken har påført dem.

Kirken var – og kanskje fortsatt er – del av den norske fornorskingsprosessen, med kulturpress og aktiv assimileringspolitikk overfor det samiske folk – gjennom kirke, skole og andre samfunnsområder.

Og for kirken – i denne påvirkningen – lurte ofte «djevelen» bak: Han sto «de andre» – ikke rett-troende – nær!

Annen tro og oppfatning
«Vi og de andre» – relevant også i andre trosoppfatninger. Muslimer skal passe seg – med «rettroende» og «vantro»! Jøder det samme:» Jøder og ikke-jøder: gentiler» – to grupper uten likeverdighet fra den første. Og ateister – ofte med overbærende og nedlatende syn på «religiøse»! Det kan være slik, hele veien.

Ikke billig velvilje
Vi: norske – og samene? Legg bort billig, verbal velvilje. Respektfull likeverdighet og toleranse må til. Mellom enhver majoritet og minoritet! Og slett ikke bare overflatisk; løgnaktig mot en selv.

Trond Ali Linstad

121000cookie-checkSamisk nasjonaldag