Kort Nytt

Saudi-Arabia kan slukne og forsvinne

Det diktatoriske, wahabi-kongedømmet Saudi-Arabia – ledende makt bak terrorisme i verden; og fiende til islam – kan bringes til å slukne og forsvinne. Så bra! Det ville tjene freden i verden og menneskeheten: det er sant og riktig.

Kilde til terrorisme og opprørske grupper – som IS (Den islamske staten) i Syria, Irak og andre steder, og årsak til omfattende ødeleggelser med millioner av mennesker på flukt: Saudi-Arabia, kan utraderes og forsvinne som maktfaktor og stat med noen velberegnete droner og bomber Det er gledelig nytt. Og bevis foreligger.

Et angrep tilbake fra houthiene i Jemen – som Saudi-Arabia har bombet i årevis; og derved forårsaket den største humanitære krise i vår tid, viser det: Hvor sårbar Saudi-Arabia er! Hele staten hviler på noen oljekilder; det gir penger og våpen å sende ut i verden til terrorister og wahabi-grupper, for fremme av saudisk ideologi og interesser.

Skjønt ikke bare dem! Saudi-Arabia står ikke alene. Hvem leverer Saudi-Arabia de mest moderne våpen, som Saudi-Arabia betaler milliarder av dollar for, og som det står Saudi-Arabia fritt å bruke? Og som kaller Saudi-Arabia sin «gode venn» og viktige beskytter?

USA er Saudi-Arabias fremste våpenleverandør og nære samarbeidspartner – til den viktigste terrorstat i verden! USA er det med den største selvfølgelighet, og uten selvkritikk og skam. Vestlig presse følger det opp, for slik «er» det jo bare! Ikke veldig greit, kanskje, men gå ikke utenom det som er de godtatte rammer.

Saudi-Arabias oljeanlegg er bombet, det skaper bekymring. Og USA – Saudi-Arabias beste «venn» – sender straks sin utenriksminister til Saudi-Arabia for å bistå denne staten, med dens korrupte konger og prinser, i å sikre og trygge den.

Når den nå har vist seg sårbar; kan slukne og forsvinne.

Trond Ali Linstad

108300cookie-checkSaudi-Arabia kan slukne og forsvinne