Spørsmål og Svar

Hva sier Koranen om kristne?

Spørsmål:

Hei. Jeg har et spørsmål. Jeg er sammen med en muslimsk mann, selv er jeg kristen. Familien hans ønsker meg muslim, men jeg er tilfreds med den jeg er. Hva sier Koranen om kristne? Har lest sammendrag om at Koranen sier man skal drepe kristne osv. Hvordan kan dette da være en religion folk vil konvertere til? Jeg klarer ikke ha et så dømmende bilde av Gud, derfor klarer jeg heller ikke bli muslim og følge alt. Men så leser jeg her at det står at Allah tenker ikke sånn. Men jeg har sett vers som ikke har vært fine, hvorfor kan en bok lære mennesker dette? Og dømme andre, eller tenke negativt om ikke-muslimer, et sånt bilde er jo ikke positivt. Hilsen meg.

Svar kommer på www.koranen.no


Svar:

Hei. Takk til deg for din e-post. Koranen sier mye og kristne. Først og fremst dette, at kristne regnes til «Bokens folk», det vil si at de har fått åpenbaringer fra Gud, slik for eksempel også muslimer har fått det. Koranen er åpen og velvillig til «Bokens folk». Å være kristen blir respektert.

Koranen om «Bokens folk» og giftemål
Koranen sier til muslimske menn: «Tillatt for dere å gifte dere med, er sømmelige kvinner fra Bokens folk». (Koranen 5,5) En muslimsk mann kan altså gifte seg med en kristen kvinne.

Noen vil sikkert spørre: Gjelder det også omvendt, kan en muslims kvinne gifte seg med en kristen mann? Koranen sier et annet sted:

hva-sier-koranen-om-kristne
(Koranen 2,21)

Som vi har påpekt over: En muslimsk mann kan gifte seg med en kristen kvinne. Men han kan ikke gifte seg med en kvinne «som setter noe annet likt Allah». Altså: En kristen kvinne er ikke nødvendigvis en som «setter noe annet likt Allah». Hun kan være «troende», slik Koranen ser det: Hun kan erkjenne og tro at det finnes den ene og absolutte Gud! Det er den allmenne og generelle definisjon i Koranen på hvem som er «troende».

En kristen kvinne kan anses som «troende». Da kan også en kristen mann anses som «troende». Koranen sier at muslimer ikke skal gifte seg med en som «ikke erkjenner/ikke er troende». Muslimske menn og kvinner kan gifte seg med en «troende», det gjelder for både menn og kvinner.

En muslimsk mann kan gifte seg med en kristen («troende») kvinne. En muslimsk kvinne kan gifte seg med en kristen («troende») mann.

Koranen om «troende»
Dette er et annet vers fra Koranen:

hva-sier-koranen-om-kristne1
Her står det i Koranen at også «kristne» (og andre) som «tror og gjør rett», kan bli godtatt av Allah/Gud.

Hva Koranen egentlig sier
Det sies mye galt om Islam og Koranen. Fint å lese mer om Koranen selv! Det er kommet en god bok om dette som kan anbefales: «Hva sier Koranen». Se under. Den får kjøpt i alle bokhandlere. (Utdragene over er hentet fra den. Bør leses av alle interesserte.

Mvh
Red.

hva-sier-koranen

99990cookie-checkHva sier Koranen om kristne?