Sionistene i staten «Israel» kan fremme verdenskrig

Sionistene i staten «Israel» kan fremme verdenskrig