Sionisme/Israel/Palestina

Sionistisk og jødisk lobby

Peder Martin Lysestøl og Hans Olav Brendberg diskuterer lobby-begrepet i avisa Klassekampen. Lysestøl er mot bruk av begrepet «den jødisk» lobby, han mener det skal fremme antisemittiske forestillinger og vil bruke «den sionistiske lobbyen» eller «den israelske lobbyen» i stedet. Brendberg mener det er relevant å bruke «den jødiske lobbyen» for de faktiske forhold, hvordan virkeligheten egentlig er. Brendberg har rett.

Robert Fisk, blant de fremste Midtøsten kjennere i verden, har sagt om lobbybegrepet: «Om man kaller det for Israel-lobbyen eller jødelobbyen går det for det samme.» (steigan.no.) «Mesteparten av lobbyen omfatter jødiske amerikanere som er dypt opptatt av å sikre at amerikansk utenrikspolitikk fremmer det de oppfatter som Israels interesser. (John Mearsheimer og Stephen Walt, i boka: The Israel Lobby, et «must» å lese.) Israelske medier bruker selv «jødisk lobby». (Wikipedia).

Med kritikk av lobbyen og støtten til Israel, blir man kalt «anti-semitt». «Vi ble anklaget for å være antisemitter  lobbyen bruker iblant en hardhendt taktikk for å stilne kritikk ved å anklage dem for å være anti-Israel eller antisemitter.» (Mearsheimer og Walt.) Anklager vil komme! Jødisk lobby er likevel reell, beskriver virkeligheten og bidrar med innsikt.

Trond Ali Linstad
Tidligere formann i Palestinakomiteen
Innehaver av Palestinsk fortjenstmedalje og Jødisk ærespris

132382cookie-checkSionistisk og jødisk lobby