Palestina og Israel

Sionistiske jøder fremmer aggresjon og kriger

Bilder: Robert Fisk.  Professorene John Mearsheimer og Stephen Walt med den viktige boka.

«Israel-lobbyen eller jødelobbyen går for det samme» (Robert Fisk)

Vi bringer en klargjøring om begrep fra Robert Fisk. Han omtaler «sterke krefter» som «stritter imot» en forsoning mellom USA og Iran (i dette tilfellet). Robert Fisk sier: «Om man kaller det for Israel-lobbyen eller jødelobbyen går det for det samme.» (Utheving i original artikkel, steigan.no).

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy

Jeg utvider det til en mer allmenn vurdering om jødisk lobby-virksomhet, krig og fred. Tekst under er hentet fra boka «The Israel Lobby and US Foreign Policy» av de to amerikanske professorene John Mearsheimer og Stephen Walt:

Lobbyen
«Mesteparten av lobbyen omfatter jødiske amerikanere som er dypt opptatt av å sikre at amerikansk utenrikspolitikk fremmer det de oppfatter som Israels interesser. / De fleste pro-israelske grupper – og spesielt de sentrale organisasjoner i lobbyen – … støtter at amerikansk makt skal bli brukt til å ta seg av Israels viktigste regionale motparter, Iran, Irak og Syria. / Noen av disse gruppene har gått lenger og forfekter at USA skal velte styresmaktene i Iran, Irak og Syria og erstatte dem med ledere som er villig til å leve fredfullt med Israel.»

Krig mot Irak
«Lobbyen spilte en viktig rolle i å legge til rette for krigen med Irak, som var første skritt i en bredere kampanje for regional forvandling. / Vi vil vurdere Washingtons bredere politikk i forhold til regional omforming med særlig vekt på deres politikk mot Syria og Iran. / Vi hevder at i hvert tilfelle ville USAs politikk vært en annen om lobbyen ikke var så mektig, eller om de viktigste gruppene i den hadde fremmet et annet syn.»

Syria blir mål
«Syria er ingen alvorlig militær trussel mot USA eller mot Israel. / Syrias president Assad er så visst ikke interessert i å være USAs fiende. / Israels ledere har drevet USA til å se Damaskus som en farlig fiende. / Lobbyen fornyet sin kampanje mot Syria. / Enkelte av Israels støttespillere var ikke lenger interessert i bare å få Syria til å endre sin oppførsel, de ønsket nå å velte regimet selv. / De fremmet en hard linje mot Syria. / Neokonservative i og utenfor administrasjonen har fortsatt med å oppfordre til å bruke makt mot Assads regime.»

«De fleste neokonservative lovpriser fordelene ved amerikansk hegemoni – og noen også ideen om et amerikansk imperium. / Jøder utgjør kjernen i den neokonservative bevegelsen. / På en måte er neokonservatisme et mikro-univers av en større pro-Israel bevegelse. / Jødiske amerikanere er sentrale i den neokonservative bevegelse, på samme måte som de er flertallet i lobbyen.»

«Lobbyen inkluderer en annen viktig gruppe av gentiler – de kristne sionister. / På en måte er kristne sionister en viktig ‘junior partner’ til de forskjellige pro-Israel grupper i det amerikanske jødiske samfunn.»

Iran i fokus
«Iran er en mer alvorlig strategisk utfordring for USA og Israel enn Syria. / Israels ambassadør i Washington oppfordret nå til regime-endring i Iran. / De neokonservative spilte ingen tid i å fremme saken om regime-endring i Teheran. / Israelske piloter trente på et taktisk kjernefysisk angrep på Irans fasiliteter. / Enkelte i lobbyen har gått bort fra løse oppfordringer om «regime-endring.» / AIPAC har også spilt en sentral rolle i å uttrykke trusselen fra Iran og drive fram det militære alternativet.»

«Den jødiske lobby er god til å organisere påtrykk.» (Menachem Shalev, tidligere talsmann for Israels konsulat i New York.)

«Amerikanerne og resten av verden bør tenke over innflytelsen til den pro-israelske lobby.» (Mearsheimer og Walt.)

Hvordan motvirke Israel-lobbyen/Jødelobbyen

 «Israel er blitt et sentralt fokus for jødisk identitet.»
«Forsøke å svekke lobbyen. / Skape en ‘mot-lobby’ for å fremme en mer åpen debatt. / Rette eksisterende myter om Midtøsten og tvinge grupper i lobbyen til å forsvare sine posisjoner i møte med en godt informert opposisjon. / En ny Israel-lobby? Styrke mer moderate krefter. / «Amerikanere trenger å forstå den virkelige historie om Israels grunnlag og den sanne fortelling om dens etterfølgende gjøremål.»

«Tenke over fremstillingen til Israels ‘nye historikere’ som i modig forskning har kastet mye tiltrengt lys over hva den sionistiske kampanjen med å bygge en jødisk stat midt blant en innfødt arabisk befolkning har ført til.»

«Evangeliske kristne bør oppmuntres til å tenke over den menneskelige tragedie som Israel fortsetter å påføre palestinerne og vurdere om deres eget engasjement for ‘et større Israel’ er sant sammenfallende med Kristi budskap kjærlighet og brorskap.»

Sionistisk motangrep: påstand om «anti-semittisme»

 «Vi ble anklaget for å være anti-semitter …» (Mearsheimer og Walt.)

 «Jeg er blitt kalt antisemitt.» Jimmy Carter med boka: «Palestine: Peace Not Apartheid.»

«Grupper i lobbyen prøver å marginalisere enhver som kritiserer israelsk politikk. / De prøver å hindre den enkeltes mening fra å få en rettferdig behandling på den offentlige arena. / Lobbyen bruker iblant en hardhendt taktikk for å stilne kritikk ved å anklage dem for å være anti-Israel eller antisemitter. / Selv legitim kritikk av Israel eller sionisme blir ofte fordømt som antisemittisme.»

Simon Wiesenthal Center
«Å framstille Israel som beleiret og sårbar og sende ut skremmende advarsler om vedvarende og voksensende anti-semittisme hjelper til å sikre slike organisasjoners fortsatte eksistens. / Fremgangen til Simon Wiesenthal Center har vært spesielt slående. / Det er som slike organisasjoner bare kan trives om de har en fiende, noen å kjempe mot.»

Simon Wiesenthal Center mot Trond Ali Linstad
Eget notat: Simon Wiesenthal Center – med støtte av Det mosaiske (sionist-jødiske) trossamfunn i Norge – ville svekke Trond Ali Linstad i aktivt solidaritetsarbeid for palestinerne og fremme forståelse for Israels og sionismens karakter. Prinsipp for det er omtalt i boka til professorene John Mearsheimer og Stephen Walt:

«Anklagen om antisemittisme har vært en kraftfull måte til sikre at kritikk av Israel og lobbyen sjelden ble fremmet. / Påstander om anti-semittisme forblir et bredt brukt våpen for å møte kritikk av Israel. / Vi ble falskt anklaget for å være anti-semitter. / Anklager om ble anti-semittisme ble først utbredt våre 2002 da Israel kom under alvorlig kritikk rundt om i verden for sin brutale opptreden i de okkuperte (palestinske) områdene.»

Trond Ali Linstad kom under angrep for angivelig anti-semittisme i 2012 (vår anmerkning, se under):

«Top Ten Israel-haters (in the World)»

Jerusalem Post:
Wiesenthal ranks top 10 anti-Semites, Israel-haters
By BENJAMIN WEINTHAL, JERUSALEM POST CORRESPONDENT

12/28/2012

International human rights organization The Simon Wiesenthal Center announced on Thursday its list of the top 10 anti-Semites and haters of Israel:

  1. Muslim Brotherhood: Muhammad Badie and Futouh Abd al- Nabi Mansour.
  2. Iran’s regime. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. Maj.-Gen. Hassan Firouzabadi, head of Iran’s armed forces. Iran’s First Vice President Mohamed Rahimi.
  3. Brazilian cartoonist Carlos Latuff.
  4. European soccer fans.
  5. Oleg Tyagnibok from the fascist Ukranian Svoboda party.
  6. The founder of the pro-fascist Greek party Golden Dawn.
  7. Hungary’s radical right-wing Jobbik
  8. Norway’s Trond Ali Linstad. (Vår utheving.)
  9. The German Spiegel magazine online columnist Jakob Augstein.
  10. Louis Farrakhan, the head of the African-American Nation of Islam.

Israel og norsk presse
Norsk presse frykter Israel. Ingen aviser, og heller ikke NRK, våget å kommentere dette; anklage mot en medborger om å være nummer 8 av de 10 verste «Israel-hatere» i verden. Spørsmål om et intervju, eller henvisning om en kommentar, kunne for redaktør og journalist bli oppfattet som at de selv var «anti-semitter». Best å legge lokk på saken, som de alle gjorde; norske presse og andre medier.

De er – må man si – feige; våger ikke å utfordre pro-israelske støttespillere, grupper og instanser: Bredt sagt, den (norske) jødiske lobby.

Den finnes og er sterk! Vent ikke sannheter fra den. (Vår anmerkning.)

«Enhver som sier det finnes en Israel-lobby løper risken for å bli anklaget for anti-semittisme.» (John Mearsheimer og Stephen Walt.)

«Amerikanerne og resten av verden bør tenke over innflytelsen til den pro-israelske lobby.» (John Mearsheimer og Stephen Walt.)

Trond Ali Linstad

119110cookie-checkSionistiske jøder fremmer aggresjon og kriger