Samfunnsspørsmål

Skeptisk til PRIDE?

Vi sakser dette fra en annonse for Stiftelsen MorFarBarn. I annonsen hevdes blant annet:

 «MorFarBarn samarbeider med folk og enheter som har andre livssyn enn det kristne, der hvor sammenfallende visjon og mål i konkrete prosjekter gjør det naturlig og mulig.»

Vi synes annonsen fremmes kloke tanker, og tillater oss å gjengi noen.

SITUASJONEN
«I dagens Norge merker vi godt at Pride-begeistringen, ensrettingen, kjønnsforvirringen, normløsheten og grenseløs seksualitet får stadig større plass. Norske medier og journalister fungerer stort sett som mikrofonstativ for Pride-budskapet. Kritisk journalistikk er nesten totalt fraværende.»

FORMÅLSPARAGRAF
“Stiftelsen MorFarBarn skal ha som formål å fremme saklig informasjon om kjønn, seksualitet og samliv med fokus på den klassiske familieforståelsen der ekteskapet består av én mann og én kvinne, og der barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre og vokse opp hos dem, så langt det er forsvarlig.”

HOVEDFOKUS

  • JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
  • JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann.
  • JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker.
  • JA til at det kun finnes to biologiske kjønn. Ulike former for kjønnsidentitet, bygd på en indre opplevelse og følelser, er ikke nye kjønn.
  • JA til samvittighets-, tros- og ytringsfrihet, samt ekte toleranse, i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.

Trond Ali Linstad.

134230cookie-checkSkeptisk til PRIDE?