Spørsmål og Svar

Skilsmisse, vanskeligere for kvinner?

Spørsmål:

Hei!

Så vidt jeg har forstått, er det svært mye vanskeligere for en kvinne å skille seg fra en mann, dersom mannen ikke ønsker dette, enn en mann å skille seg fra en kvinne. At en mann kun behøver å gjenta ordet tre ganger.

Men jeg sliter med å finne selve kilden (verset, suren i koranen) som sier at en kvinne må gå til en domstol og at det kun er noen få grunner som gir grunnlag for skilsmisse i slike tilfeller. Står dette uttrykkelig i koranen, eller er det et resultat av tolkning og muslimsk tradisjon?


Svar:

Hei!

Takk for spørsmål. Det du viser til, står ikke i Koranen. Det er blitt tradisjoner – oftest på mannens premisser i et manns-dominert samfunn slik islamske samfunn ofte ble etter Profetens død. Det er hentet fram utsagn og tanker, for angivelig etablert praksis eller begrunnelse for slik praksis, men uten grunnlag i Koranen.

For tekster i Koranen om skilsmisse– se eksempler her.

Tekster om skilsmisse i Koranen

Hentet fra boka «Hva sier Koranen». Boka er til salgs i bokhandelen.

  1. Oversatt fra Koranen

  2. Mening i Koran-vers (nødvendigvis ikke direkte oversatt).
  3. Tillegg, kommentar
    Skilsmisse kan ikke skje ved noen enkle ord fra mannen, det en omstendelig prosess.  Kvinnens ønsker om skilsmisse, er like viktige som mannens. (Se vers 2,227229)

Mvh
Red.

113650cookie-checkSkilsmisse, vanskeligere for kvinner?