Skilsmisse, vanskeligere for kvinner

Skilsmisse, vanskeligere for kvinner