Afghanistan

Skremmende om «bedreviteres» unnskyldninger og forklaringer til fremmed militære invasjoner

Dette bør være lærdom etter USAs invasjon og okkupasjon av Afghanistan: Intervensjoner utenfra – selv med angivelig «edle» motiver – vil være mislykket og stå som overgrep mot landets egne befolkning – lik det eller ikke.

Argumenter for USAs krig i Afghanistan har blant annet vært å skulle «utvikle» landet: fremme «utdanning», «kvinnefrigjøring» og «demokrati». Så mislyktes dette! Skylden legges på afghanerne! De forsto ikke – maktet ikke å ivareta – «egne» afghanske interesser.

NATOs generalsekretær Stoltenberg truer med å «bombe Afghanistan på nytt», om forholdene skulle tilsi det! For USA, NATO og resten av Vesten hadde egentlig, må vi forstå, «rett».

Nå dukker det opp tidligere støttespillere for Sovjetunionens invasjon og okkupasjon av Afghanistan! De synes lite å ha lært. Det var positive sider ved okkupasjonen!

På nettsiden derimot.no finner jeg en artikkel som åpner slik: «Da Sovjetunionen rykket militært inn i Afghanistan etter henstilling fra den progressive Afghanske regjeringen som den gangen hadde tatt makten ved et militærkupp noen år tidligere …». Altså: Regjeringen var «progressiv». Og fikk hjelp av invaderende makter. Problemet var imidlertid dette, som det anføres i artikkelen: En stor del av befolkningen var «analfabeter», og «middelaldertradisjoner» sto sterkt.

Hvilket handicap for befolkningen! Eller snarere for de invaderende styrkene? Skjønt disse fikk åpnet skoler og fremmet utvikling, står det i artikkelen. Som det også gjør i Friheten.

Jeg leser i lederartikkelen, Friheten nr. 17 – 19. august 2021, om positiv utvikling under det sovjetiske «nærværet», som skrevet står – om kvinner som kastet sløret, besøkte høyskoler og universiteter og ble likestilt med menn, og forbud mot de umenneskelige sharialovene.  Så fint med sovjetisk «nærvær»! Men kan ikke amerikanerne – om seg selv – si det samme?

Det var dette med lærdom! Fredrik Barth, Afghanistan-kjenner, sa en gang om Afghanistan: «Jo mer NATO bomber, dess sterkere blir motstanden.» Gjaldt det samme før – at jo sterkere det sovjetiske «nærværet», dess mer motstand? Sovjetstyrkene – okkupantene? – ble drevet ut! Av «analfabetene» med sine «middelaldertradisjoner». Men sovjetstyrkene hadde «rett»?

Farlig – og pro-imperialistisk – tenkning! Av gamle «sovjetvenner» som av «amerikavenner».


Det britiske imperiet ble drevet ut av Afghanistan.


Sovjetiske og amerikanske tropper måtte forlate Afghanistan.


Tilbake står «analfabetene».

Trond Ali Linstad

127380cookie-checkSkremmende om «bedreviteres» unnskyldninger og forklaringer til fremmed militære invasjoner