Palestina og Israel

Stadfestet i ny lov: Israel er en rasistisk stat

En ny «basisk lov» i Staten Israel, med karakter av en slags grunnlov, har slått fast at Israel er en statkun for én befolkningsgruppe: de som er jøder. Og ikke er for innbyggerne i den staten: muslimer, jøder, kristne og andre. Mer enn det: Israel skal være en stat for alle verdens jøder, og kun for jøder. Ikke-jøder er annenrangs borgere. 

Dette er klassisk sionistisk tenkning, siden Theodor Herzl – den israelske statens «far», ifølge den israelske «uavhengighetserklæringen – formulerte det sionist-jødiske prosjektet om en egen stat for jøder i Palestina, på palestinske araberes bekostning. Palestina skulle koloniseres, slik han beskrev det i sin bok: Jødestaten. Og palestinske arabere skulle drives ut.

«Israel bare for jøder.» Israels sjefsrabbiner har lenge gjort det klart: «Bare jøder har rett til å bo i Israel». «Det er et tegn på israelsk svakhet at det bor ikke-jøder i Israel.» «Når noen ikke-jøder får bo i Israel, så er det fordi de er tjenere for den jødiske befolkningen.»

Fantastisk? Se vedlagte kopi av avisartikkel, Vårt Land. Galskap i system. Men dette er staten Israel! Nå med stadfestelse av rasismen i ny «basislov».

Det å ta palestinsk mark og bygge «jødiske bosettinger» på den, er nedskrevet i loven som en «nasjonal verdi» (!). Palestinerne selv er ikke ønsket, men må bort – om de ikke kan være «tjenere for den jødiske befolkningen» (se sjefrabbineren over). 

Staten Israel: galskap i system! Det blir ikke fred med den staten, ikke med en slik karakter. Som ligger i statens grunnvoller.

stadfestet-i-ny-lov-israel-er-en-rasistisk-stat

Trond Ali Linstad

99650cookie-checkStadfestet i ny lov: Israel er en rasistisk stat