Norge

Stans innvandring til Norge?

Et dristig krav. Stans innvandring til Norge! Det må kunne luftes – og kanskje mer enn det. Innvandringen bør begrenses – og eventuelt stanses?
Det skjer innvandring av folk fra mange land, inn i Norge. Står alle nær hverandre, i kultur, verdier og tradisjon? Så vi kan møtes i forståelse og finne grunnlag for felles ståsted? Eller er det større forskjeller i kulturer som kan slå ut i konflikter når de møtes?

Ungdomskulturer
Nå slåss ungdommer – ofte innvandrerungdommer – i byens forsteder. Hvordan forstå bakgrunnen? Har innvandrerungdom med seg en «hjemmekultur» fra opprinnelsesland – der rivalisering mellom grupper, familier og klaner sitter i og komme til uttrykk?

Hvis det er sånn. Og jeg har ikke sugd fra eget bryst, men nylig lest en artikkel om det. (Sven Røgeberg, lektor og skribent.)

Samfunnskonflikt
Han spør, i forsøk på å forstå blind vold i flerkulturelle miljøer: Ligger det bak tradisjonell respekt knyttet til «mannlighet», styrke og dominans – sånn at terskel for «kraftfull» opptreden kan være lav? Vold – og skyting på T-baner og i forsteder – er ikke langt unna. Er et element av «kultur» i det? Kanskje også en «æreskultur» som bør bli lagt bort?

Eller bærer majoritetssamfunnet skyld? Det har ikke klart å håndtere det flerkulturen, gi innvandrerungdom nok skole, kunnskap og tilpasning. Leiligheter å bo i, tilstrekkelig penger, passende jobb? Kanskje er det rasisme.

Identifikasjon
Kan deler av innvandrerne identifisere seg med det norske samfunnet? Akseptere til lover og regler som gjelder? Eller går identiteten andre veier, til egne miljøer? Gruppe-motsetninger blir skapt. Og det kan tilspisse seg?

Samfunnet er norsk
I hvert fall om ikke flertallsbefolkningen er relativt stor, og innvandrerbefolkningen tilsvarende liten. Samfunnets karakter må være klar. Samfunnet må være – akseptert – norsk. Er det så galt å si?

Det ligger ikke nødvendigvis noe diskriminerende i det. Det er forskjeller, ikke nødvendigvis galt. Det må aksepteres og vurderes. For en fredelig samfunnsutvikling.

«Russland er russisk»
Ja, Russland er russisk. Pakistan er pakistansk, Afghanistan afghansk, Sverige svensk. Dette er greit å forstå? Og bør det ikke kunne være slik? Om Russland, som eksempel: Vladimir Putin sa nylig:

«Hva med egen befolknings interesser når antallet migranter ikke bare er en håndfull, men tusener? Det medfører problemer.» Han nevnte narkotika. Videre sa han: 

«Vi har strammet inn lovene for å vise migrantene at de må respektere landets lover, skikker og kultur.» Den nødvendige respekt må slås fast.

Egen befolkning
Hva med «egen befolkning»? Vi snakker om innvandring og kulturmøter. Skal vi hente fram «folkesjelen»? Jeg leser i Norske Ordtak, noen tanker å huske:

Norske ordtak
Om innvandring og integrering
Følg skikken i landet

Trond Ali Linstad

132270cookie-checkStans innvandring til Norge?