Kort Nytt

Stans nedrig tale, provokasjoner og vold

Det kan gå mot delvis krig – i hvert fall i våre sinn; mellom to grupper eller leire – hvis ikke motsetninger tones ned.
Det gjelder karikaturstriden. Noen insisterer på dominans: rett målrettet å sjikanere religion og religiøse symboler. Og andre som – til svar – utøver opprørende vold; kriminelle handlinger av skrekkfylt gru, uten enhver verdi; religiøst, moralsk eller menneskelig sett.

Vold og ekstremisme
Begge sider – i det ekstreme – bryter samhold og respekt. Et fredelig samfunn av toleranse og mangfold bør være felles mål! Det krever skritt fra begge sider.

Islam
Et notat fra meg går til den ene; de som halshugger og dreper – angivelig i islams navn: Hvordan våger de å snakke om islam? Islam er mot sjikane og nedrig tale – det er sant – men oppfordrer til toleranse! Et overordnet mål for islam er – bør man vite – ved siden av rettferd: fred! Koranen er klar på det.

Og kommer det til strid, sier Koranen – og gjentar det flere ganger: «Gå ikke over Allahs/Guds grenser.»

Hva sier Koranen om det? Blant annet dette: – Begå ikke aggresjon, Ivareta etiske prinsipper, handle bare i selvforsvar, overgrep og grusomheter – og mishandling og drap på sivile – er forbudt.

Alt er forbudt «som er fysisk, moralsk eller sosialt skadelig for mennesker». (Kilde: Muhammad Asad: Koranens budskap.)

Tilgivelse og respekt for liv
Snakker vi om Koranen, kan dette anføres fra den: – Tilgi den som gjør urett (vers 4,149).  Tålmodighet og tilgivelse er tegn på styrke (42,43). Den slår også fast dette: – Liv er ukrenkelig (17,33).

Strid og kamp
Vi må bort fra strid og kamp som angivelig berører religioner eller sivilisasjoner: Kan vi fremme samhold? Gjerne med uenighet, diskusjon, samtale og kritikk. Uten aggresjon, vold, rasisme og hat. Hvilken annen vei er å gå?

Til beste for oss alle – fysisk, moralsk og sosialt – som Koranen sier.


(Foto: Rawafid Shahad.)
Trond Ali Linstad
Redaktør av boka: Hva sier Koranen. Solum forlag.

118820cookie-checkStans nedrig tale, provokasjoner og vold