Norge

Stol ikke på avisene

Hei, du leser sikkert aviser.  Kanskje Aftenposten også? Vær oppmerksom på dette, når du leser aviser:

  • Alle aviser gis redaktøren full rett til å bestemme det avisa skal fremlegge og «avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold». (Vær Varsom-plakaten.)
  • Tro ikke du slipper til med tyngde i noen avis, om ikke redaktøren finner sine grunner for det.
  • Dette går under begrepet «demokrati» – der de med makt, gis mere makt.
  • Redaktøren i avisa skal, etter beste evne, «arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet». (Redaktørplakaten) Hva «tjener samfunnet» – for de som er i maktposisjon? Det maktapparatet av styrende bestemmer!
  • Dette «tjener samfunnet»: NATO og store vestlige makter – med krig i Afghanistan og Libya, og utsulting av Iran og Syria, foruten taushet og stille deltakelse i den påført katastrofen i Jemen.
  • Redaktører og aviser har lite annet å gjøre når det kommer til stykke, enn å nikke til det.

Stol ikke på avisene, om du vil tenke selv!

Trond Ali Linstad

116410cookie-checkStol ikke på avisene