Palestina og Israel

Støtt det palestinske folkets rettferdige kamp

Norges Kommunistiske Parti (NKP) sender hilsen til Palestina og det palestinske folket fra sin kongress i Bergen, juni 2019. Vi ærer palestinerne som kjemper for sine grunnleggende rettigheter mot Israel og Israels allierte som står for fordriving, okkupasjon og rasisme i strid med all internasjonal rett i Palestina, og som også fremmer aggresjon og kriger i hele regionen.

Israel og USA er de fremste aggressive makter i Midtøsten og truer fred og stabilitet med trusler og krigerske handlinger som rammer titusentall mennesker. Israel og USA planlegger nye kriger, denne gang mot Iran, som kan bli nye massekatastrofer.

Palestinerne står for fred og rettferd! De to tingene hører sammen: Det blir ikke fred i Palestina, eller regionen – uten rettferd. Palestinerne har rett til sitt eget land, Palestina. Palestinske flyktninger – fordrevet av Israel – har rett til å vende tilbake. Palestinerne har rett til like rettigheter i sitt hjemland – der Israel, som okkupasjonsmakt, gir privilegier og ensidige rettigheter for sin egen befolkningsgruppe; i hovedsak innvandrende jøder – med en historie av mishandling i Europa – som skal ta over Palestina.

Palestinske rettigheter skal ikke «overkjøres» – slik mange makthavere i Vesten nå går for. Noen grunnleggende krav og sannheter må opprettholdes – og kjempes for, med rettferdighet og fred som mål:

  • Jerusalem (Al Quds) er hovedstad i Palestina.
  • Israels okkupasjon av Palestina må opphøre.
  • Palestinske flyktninger har rett til å vende tilbake.
  • Israels apartheid og rasisme må fordømmes og avsluttes.
  • Jerusalem (Al Quds) er hovedstad i Palestina.

Norges Kommunistiske Parti ser dette som vesentlige punkter for rettferdighet og fred i Palestina, og som må legges til grunn for en løsning på den palestinsk-israelske konflikten. Det vil også være skritt i retning av stabilitet og ro – med mulig fred – i hele regionen, der Israel som aggressiv makt er et stadig uromoment.

Norges Kommunistiske Parti hyller det palestinske folket som i kamp for sine rettigheter fremmer disse krav og mål, som egentlig tjener alle folk i regionen. Det er en ære for Norges Kommunistiske Parti å stå som venn av det palestinske folket.

Vedtatt på NKPs 30. kongress, Bergen 8. – 10. juni 2019

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

105260cookie-checkStøtt det palestinske folkets rettferdige kamp