Støtt det palestinske folkets rettferdige kamp

Støtt det palestinske folkets rettferdige kamp