Kort Nytt

Støtt kvinner og barn i Jemen og foreldreløse barn i somalisk Burao

Oslo, mai 2021.

Støtt kvinner og barn i Jemen

Barn sulter i Jemen! Mange dør av kolera-sykdom. I tillegg kommer krig og bombing. Urtehagen International samler penger til mat for barn. Og har åpnet sy-senter for kvinner, enker i krigen. De lærer å sy og selger klær så de blir økonomisk selvforsynte. Hjelp dem!
  

Urtehagen International (Jemen).
Bankkonto 1503 35 06322. Vipps: 654921.


Oslo, mai 2021.

Støtt hjem for foreldreløse barn i somalisk Burao

Urtehagen International driver hjem for foreldreløse og fattige barn i somalisk Burao på Afrikas horn. Rundt hundre barn får hjelp. De fleste bor i barnehjemmet, andre får skole-gang, mat og klær. Dagsenter for utviklingshemmete driftes også. Bli med og støtt dem!

Urtehagen International (Somalisk Burao).
Bankkonto 1503 34 96726. Vipps: 22237.

Urtehagen International. Norbygata 13, 0187 Oslo. Tlf. 41616786.

122960cookie-checkStøtt kvinner og barn i Jemen og foreldreløse barn i somalisk Burao
Tags