Palestina og Israel

Støtt palestinske fanger under Israels okkupasjon

Det er flere tusen palestinske fanger i Israels fengsler, arrestert for motstand mot den israelske okkupasjonen. Fangene fortjener ære og støtte!

Motstand mot Israels okkupasjon kan etter israelsk «rett» være alt fra aktiv militær motstand – rettferdig etter vedtak i FN! – medlemskap i «illegale organisasjoner», som det tidligere PLO, og nå Hamas, Islamsk Jihad og andre motstandsorganisasjoner – samt å heise palestinske flagg! (Kilde:Wikipedia).

Mishandling og tortur er vanlig – tidligere offisiell og åpent erkjent virksomhet fra Israels side. Det palestinske folket skal undertvinges.

Solidaritet med palestinske fanger

Symbolsk solidarisk hilsen til palestinske fanger i Vaterlandsparken i morgen, lørdag – men større markering må utsettes grunnet Korona-situasjonen.

Arrangør: Venner av Jerusalem (Al Quds)

Trond Ali Linstad

114090cookie-checkStøtt palestinske fanger under Israels okkupasjon