Palestina og Israel

Theodor Herzl og den jødiske staten, rasisme og fordriving

Erling Rimehaug, tidligere redaktør i Vårt Land, skriver 21. april om Israel – «en visjon som ble til virkelighet». Visjon er et positivt ladet ord; Rimehaug stiller seg ved det på side med Theodor Herzl: «Den jødiske statens åndelige far». (Israels uavhengighetserklæring). Herzl«grunnla den jødiske staten», som skrevet står, hva Rimehaug er positiv til.

Så unnlater han å kommentere det han selv anfører, da Israel ble etablert, at «de fleste arabere ble drevet ut fra de delene av landet som Israel erobret». Drevet ut – av hvem? Av de ledere: ideologer, politikere og militære som sto bak opprettelsen av staten Israel. Og som Rimehaug har forståelse for, i opprettelse av den staten.

Theodor Herzl
Theodor Herzl var var blant dem! Han fremmet tanken om en «jødisk koloni» i Palestina som skulle bli «en jødisk stat». Men det bodde folk der: palestina-arabere! Som for Herzl var av liten betydning. Slik omtalte han innbyggerne i landet: «Arabere, grekere, en full blanding av Orientens masser». (The Diaries of Theodor Herzl.) Rimehaug skriver at Herzl mente jøder og arabere kunne leve «i fred og fordragelighet som likeverdige». Men Rimehaug i visjonen som han støtter, tar feil! Herzl skrev selv hvordan han ville «oppmuntre» araberne i landet til å «flytte ut» over landets grenser ved å «skaffe dem arbeid i naboland, og nekte dem arbeid i vårt eget land». (Theodor Herzl. Tagebuches.)

Hvor mange palestinere ble «drevet ut», for å bruke Rimehaugs ord? FN har anslått tallet til 700 000.

Statens grenser
Hva med grensene for den jødiske staten? Herzl skrev: «Vi vil ønske det vi trenger. Jo flere innvandrere, desto mere land.» (Diaries) Og eierskap i den? Landet skal være «i permanent eierskap for det jødiske folk», slik det er slått fast om Israel.

Til dette siste: Hva da med illusjonen – for det må man vel kunne anføre – om «to-stats løsning i Palestina»? Ingen rettigheter blir tilbake for palestinerne!

Visjon?
Ingen «visjon», kan man si, slik Rimehaug anfører! Nei, snarere en tragedie.

Se også:

Trond Ali Linstad

96610cookie-checkTheodor Herzl og den jødiske staten, rasisme og fordriving