Kort Nytt

Tro ikke på aviser og andre medier – de er ensidige og formet av den rådende ideologi

Dette er viktig å ha med seg: Tro ikke på de store medier. De er ikke «nøytrale» og saklige, med fører videre, gjentar og styrker, det som er rådende ideologi og tenkning i samfunnet. De er ikke åpne og hjelpsomme i å forstå og tenke, men konserverer tenkning under den rådende «paraply». Stol ikke på dem!

«De rådende tanker i samfunnet er de rådenes tanker,» er det sagt av kloke folk (Karl Marx m.fl.). Slik er det. Det er de som styrer i samfunnet – makthaver og «den rådende klassen» – som gir oss tanker og ideer: Deres egne tanker og ideer. Det er ikke nødvendigvis en «manipulering» og bevisst holdning – men er dette også.  Da fremmer vi interessene til «våre venner» – som statsminister Erna Solberg pleier å si: USA, England, Frankrike, NATO, Israel og andre. Det er disse som er pådrivere for det vi skal tenke og tro. Slik er det bare.

  
Trond Ali Linstad

112340cookie-checkTro ikke på aviser og andre medier – de er ensidige og formet av den rådende ideologi