Tro ikke på aviser og andre medier – de er ensidige og formet av den rådende ideologi 2

Tro ikke på aviser og andre medier – de er ensidige og formet av den rådende ideologi 2