Iran

USA har brutt atomavtalen

Generaldirektør Yukiya Amano i Det internasjonale atomenergibyrået IAEA bekrefter: Iran overholder atomavtalen.

USAs offisielle grunn til å trappe opp konflikten i Persiabukta og øve «maksimalt økonomisk press mot Iran» (president Trump), skal være at Iran ikke skal kunne utvikle atomvåpen, og stanse all støtte til «terrorister i Midtøsten. Det er klisjeer.

Til det første: Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, har flere ganger erklært: «Iran anser bruk av kjernevåpen som forbudt i islam, og det er en plikt for alle å verne menneskeheten fra slike våpen.» Iran har inngått gjeldende atomavtale og overhold den. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har flere ganger fastslått at Iran ikke har atomvåpenprogram og følger atomavtalen fra juli 2015.

Til det andre: Det gjelder grupper og bevegelser i Midtøsten som står i motstrid til USA og Israel sine forsøk på å dominere og styre i regionen. De skal isoleres og svekkes, og USA og Israel vil angripe Iran for gjennom dette å fremme det, om nødvendig med militære midler.

Iran skal undertvinges, vingeklippes, amputeres som opposisjonell, progressiv anti-imperialistisk kraft – som motstander til USA og Israel.

Økonomiske sanksjoner er første skritt. USA og Israel er håpefulle for at dette skal bryte ned Iran, velte dagens styre og fremme indre uro i Iran blant folk som kan bli uten arbeid og inntekt og kanskje knapt får mat. Militære angrep kan bli det neste. Vent aggresjoner fra USA og Israel.

Trond Ali Linstad

105820cookie-checkUSA har brutt atomavtalen