Midtøsten

USA, Israel og deres venner, der vestlige stater hører til, planlegger krig mot Iran

Det kan gå mot ny krig i Midtøsten! Syria er revet ned, men prøver å komme på bena. Palestinerne er satt på siden og utfordrer ingen. Arabiske land har knyttet vennskapsbånd med USA og pleier felles interesser. Tilbake står Iran – som nå trues av USA og Israel: en ny krig kan være på gang.

Kvelende sanksjoner mot Iran
USA har tatt økonomisk kvelertak på Iran, satt landet under sanksjoner og truer med boikott de land som handler med Iran. Irans økonomi skal undergraves og landet drives til konkurs. USA – og Israel – håper misnøye og uro i Iran skal drive fram regimeskifte: et veltet iransk styre erstattet med et pro-vestlig styre som skal akseptere å underlegge seg USA. Det er hva de arbeider for: USA og Israel.

Lykkes ikke det, blir det væpnet krig: USA og Israel angriper Iran. Krigen kan spre seg til andre land i regionen: Libanon som eksempel. Der er Hezbollah sterk: en patriotisk, uavhengig nasjonal og anti-israelsk kraft som Israel, støttet av USA, ser seg nødt til å kvitte seg med. Med ny, stor uro i Midtøsten kan Israel gå mot Hezbollah i Libanon. Da kan palestinerne, ved Hamas og Islamic jihad, også bli trukket inn.

Fare for storkrig
Det er fare for ny storkrig som kan gi omfattende ødeleggelser, provosert fram av USA og Israel. Iran som har kniven på strupen, vil fremme et defensivt forsvar og stanse oljetrafikk gjennom Hormuz-sundet når de selv blir nektet handel med olje. Det er legitimt skritt under USAs økonomisk dødbringende krigføring, men kan gi Iran «skyld».

Hvem vil stå fast mot aggresjoner fra USA og Israel – i virkeligheten og ikke bare med ord? Hva slags front er det viktig å bygge i nye kommende konfrontasjoner? Vi kan bevege oss mot en storkrig.

Av politiske krefter vil enkelte i Arbeiderpartiet foruten Rødt og SV protestere. Det blir tomme ord ut i lufta. De vil skrive, debattere og avholde demonstrasjoner mot krigen, det vil de også vinne stemmer på. Men noen virkelig og grunnleggende stemme mot de aggressive krefter i krigen vil de neppe kunne fremme, og i hvert fall ikke støtte til de angrepne parter i krigen: Iran, Hezbollah i Libanon – kanskje islamske nasjonale bevegelser i Jemen og Irak og eventuelt andre steder, og president Assad i Syria.

Nødvendig med nye fronter
NKP – Norges kommunistiske parti – er det eneste partiet i Norge som prinsipielt og seriøst går mot USA-styrte stater og prinsipper for økonomisk og politisk bygging av samfunn fremmet av Vestens herskende klasser. De må stå uhemmet fritt til å ta stilling for den eller de angrepne i krigen.

En tydelig motstandskraft i krigen vil være Hezbollah i Libanon. De har stått fast med Syria og vil gjøre det til fulle med Iran. Med dette er det streket opp fronter.

NKP må løftes fram. Nasjonale patriotiske motstandsorganisasjoner i de land det gjelder, må forstås og gis støtte, de er frontorganisasjoner i motstanden og bør anses som venner.

Derfor disse «buttons» i jakkekraven på 1. mai, til etterfølgelse: et for NKP og et annet for Hezbollah med avbildet leder Nasrallah: pekepinn om en mulig framtid.

Trond Ali Linstad

105420cookie-checkUSA, Israel og deres venner, der vestlige stater hører til, planlegger krig mot Iran