Midtøsten

USA og Israel vil drive fram krig mot Iran

«Bomb Iran!» Det har vært slagord for John Bolton, «nasjonal sikkerhetsrådgiver», som det heter, for USA og Trump. Han er en aggressiv kriger. «Krig mot Iran!» Det er plan og ønske for Benjamin Netanyahu, statsminister i Israel. USA og Israel er to-spann for krig.

Dette er bakgrunn for det som nå skjer i Persiabukta. Det gir forståelse og kunnskap – om at aggressive makter ønsker konfrontasjon og krig. Det gjelder USA og Israel, med lokale løpegutter: Saudi-Arabia, De forente emirater og eventuelt andre. Vestlige makter synes nøyd med å se på.

USA er imperialistisk makt
Husk et USA er en dominerende imperialistmakt! Store deler av det økonomiske og militære fundamentet i USA tilstreber ekspansjon og dominans – i Midtøsten som andre steder. USA som imperialistisk makt ønsker hegemoni og innflytelse i Midtøsten, det ligger lovmessighet i det. Systemet i seg selv er aggressivt, og personer som fremmer det, er det samme – som amerikansk (krigs-)«rådgiver» John Bolton, USAs utenriksminister Mike Pompeo med flere, de fremmer åpent krig.

Israel – regional stormakt
Israel – egentlig en illegal stat, på palestinernes bekostning – ønsker overherredømme og lokalt hegemoni i Midtøsten – og hvilke krefter står mot? Palestinerne, selvsagt, og videre Iran og Syria. Israel har, med USA og andre, forsøkt å ødelegge Syria, Iran kan stå for tur. Israels statsminister Netanyahu som har snakket åpent om å angripe og ødelegge Iran, forholder seg stille, krigsplaner legges i det skjulte, for å dekke over allianser som etableres, med Saudi-Arabia, De forente emirater, Egypt, Jordan med flere, så arabiske folk og andre ikke skal kan komme ut mot disse alliansene og true dem.

Iran – strategisk hinder for imperialistiske planer
Iran er en fri og selvstendig stat, og ved siden av Syria den eneste slike i Midtøsten. Begge er anti-imperialistiske makter, i veien for amerikansk og israelsk hegemoni. De er konfrontasjonsstater mot Israel – de eneste i Midtøsten, og besluttsomme venner av palestinerne: Iran må som Syria, brytes ned.

Det skal – fra USAs side – skje med økonomiske midler, i form av sanksjoner som er «de tøffeste i historien» (Trump). Lykkes ikke dette, kan væpnet krig bli det neste.

Tilbake til judo-brettet
Når punktene over er gitt, er vi tilbake til judo-brettet. Brikker blir flyttet på brettet, noen oljetankere blir beskutt, en spiondrone skytes ned, Trump trekker seg fra å drepe 150 mennesker i et angrep, av «humanitære grunner» som han sier. Flytt brikker og se hva som stemmer, hvor de passer inn i det totale bildet. Det hjelper når det samlete bilde er på plass.

Irans president Hassan Rouhani med militære ledere.

Flere land kan stå sammen med Iran ved et amerikansk angrep.

Trond Ali Linstad

105980cookie-checkUSA og Israel vil drive fram krig mot Iran