Syria

USA og Vesten er årsak til Syria-krisen

Syriske flyktninger i Europa – USA og Vestens innblanding og fremme av krig for «regimeendring» er årsak.

 Hvem er skyld i at flyktninger kommer inn i Europa? Spørsmålet bør diskuteres. Det kan utvides til å gjelde: Hvem er skyld i Syria-krisen? Svaret blir: USA og Vesten.

– Vi skal la arabiske land levere våpen til opprørerne, skrev daværende amerikansk utenriksminister Hillary Clinton i sin selvbiografi «Hard Choices». USA skulle trene syriske opprørsledere. – Hvert land skal ikke gjøre det samme, skrev hun. Noen skulle «sluse» våpen inn til opprørerne, mens andre skulle legge vekt på humanitære behov. Clinton selv ga seg diplomatiske oppgaver.

Alt for å velte det syriske «regimet», fra USAs og Vestens side – i allianse med syriske «opprørere», som senere i hovedsak har vist seg som terrorister.

Nå banker syriske flyktninger på Europas dører, som svar tilbake.

Trond Ali Linstad

112450cookie-checkUSA og Vesten er årsak til Syria-krisen
Tags