Midtøsten

USAs masterplan

Iran uten fremmede baser, omgitt av amerikanske baser.

Klassekampens Peter M. Johansen er skeptisk til at det finnes en amerikansk «masterplan» for Midtøsten. (Klassekampen 14. juli.) Han skriver om Syria, at krigen startet ved fredelige demonstrasjoner, som utviklet seg til et militant opprør, grunnet massiv undertrykkelse fra «Assad-regimet». Han mener at USAs strategi i Syria har vært «tilbakeholden», med krig gjennom stedfortredere. Han anfører at USA står «på sidelinja i Syria».

Er det sant og riktig? Og hva med en amerikansk «masterplanen»?  Vi kan gå tilbake til 2006 da Israel bombet Libanon. Nesten en fjerdedel av Libanons befolkning på fire millioner var fordrevet og nær 400 libanesere var drept. (The Telegraph, 30. juli 2006). Avisas overskrift var denne: «Død og fortvilelse følger USAs jakt på et ‘nytt Midtøsten’». Altså: USAs «masterplan» den gangen, var jakt på ‘et nytt Midtøsten».

Og hva tenkte politikerne – om metoder? Den amerikanske utenriksminister Condoleezza Rice uttalte – bland død og fortvilelse, fordrivelse og bomber – og med støtte til Israels krig – at krigen var «fødselssmell for et nytt Midtøsten». USAs «masterplan» var i virkning. Den formidlet «kreativt kaos»: et begrep brukt av amerikanske neo-konservative om krigen i Irak.

En amerikansk «masterplan» for Syria? Israel og neo-konservative i og utenfor Bush-administrasjonen, «har lenge oppfordret til å bruke militær makt mot Assads regime», som påpekt av de to amerikanske professorene John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt og mange andre. Da det kom til uro i Syria, la USAs utenriksminister Hillary Clinton fram denne «masterplan» – om å bruk «smart power» i landet.

Det skulle velges de rette kombinasjoner av flere «verktøy»; som «diplomatiske, økonomiske, militære, politiske, juridiske og kulturelle» for å velte Syrias styre, skrev hun. (Hillary Clinton. Hard Choices.) Og skape et nytt Syria. «Alle skulle ikke gjøre det samme», skrev hun. Mens «Tyrkia, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Qatar» leverte våpen til opprørerne, skulle USA gi humanitær og annet hjelp. Som del av den amerikanske planen.

Det er sant at USAs «mesterplan» for Syria er svekket! USA synes å tape krigen. Men Iran er nå i fokus for USAs, og for Israels, planer! Så reduser ikke betydningen av USAs rolle! Og tro ikke at USA skal miste interesse for regionen! Det kan vente nye kriger. Klassekampens Peter M. Johansen, i vurderinger av USAs rolle, bør ikke senke garden for det.

Trond Ali Linstad

99000cookie-checkUSAs masterplan