Uvitenhet eller utelatelse om Gaza-krigens bakgrunn 2

Uvitenhet eller utelatelse om Gaza-krigens bakgrunn 2