Uvitenhet eller utelatelse om Gaza-krigens bakgrunn

Uvitenhet eller utelatelse om Gaza-krigens bakgrunn