Norge

Valg – og «forfalskete» nyheter? Av folk som ikke vet sitt beste? Men begynner å tenke selv

«Forfalskete nyheter»? Det styrende, makthaverne ikke har kontroll over? Folk begynner å gå egne veier: tenke selv? Flere – kanskje mange – vil følge? «Flokken» i bevegelse? Forbi de hegemonistiske, ensrettende krefter? Der «alle» i hovedsak vet å si det samme? Jamfør siste valg.

Av Trond Ali Linstad

142550cookie-checkValg – og «forfalskete» nyheter? Av folk som ikke vet sitt beste? Men begynner å tenke selv