Spørsmål og Svar

Vanskelig situasjon

Spørsmål:

Hei,

Jeg har slitet med livet i mange år. Har prøvd mange hjelpetjenester som psykolog og sånt, men det hjelper ikke. Jeg pleier å lese koranen og ber for at Gud skal hjelpe meg, men det hjelper ikke.

Jeg har ofte selvmordstanker. Hvis jeg tar selvmord, brenner jeg i helvete for evig?


Svar:

Hei, venn

Det kan være vondt å ha psykologiske problemer. De kan iblant sitte ganske dypt og er ikke alltid lett å håndtere. Men det er folk som har erfaring med å hjelpe. Det kan være studier, erfaring og godt arbeid som ligger bak. Da snakker vi om fagfolk.

Fagfolk bør vi ofte respektere og ha tillit til. I hvert fall som allmenn regel. For hvor kommer egentlig kunnskap fra? Og du snakker om Gud. Er ikke egentlig alt fra Gud? Også kunnskap og innsikt? Det er fint at Gud har gitt oss kunnskap og opplyst oss! En god psykolog kan være viktig. Jeg synes ikke du skal gi opp det.

Koranen kan også være til hjelp. Den er – som annet kunnskap – også fra Gud. Koranen kan gjøre oss til mer harmoniske og innsiktsfulle mennesker. Den kan gi inspirasjon og hjelp.

Hvorfor har vi smerter, plager, stress og vansker? En grunn kan være – men vi vet jo ikke alt – at Gud vil teste oss, se hvem vi er, om vi er sterke, troende, holder fast ved det som er sant. Noen testes i dette livet, for et bedre liv i det neste. Vi skal søke det gode her og nå! selv om det kan være vanskelig. Men husk: Gud er alltid med. Hold hodet «over vannet», det er fint. Og ting kan alltid bli bedre.

Selvmordstanker? Mange kan iblant ha det – men best ikke å følge det opp! Gud har gitt oss dette livet, vanskelig eller ikke. Prøv uansett å ta vare på det. Noe annet vil være å være utakknemlig mot Gud; det er ikke sikkert det er riktig. Gud har nok en mening med alt som skjer, mer eller mindre problemfylt. I siste instans er det viktig å stole på Gud.

Å «brenne i helvete»? Jeg synes ikke du skal tenke på det. Hva disse ordene egentlig betyr, er det vel ingen som vet. Legg de ordene til side, og tenk heller over det jeg har skrevet over. Vær sterk, prøv å takle livet på beste måte. Gud skal verdsette det. Best også for deg selv.

Vennlig hilsen
Red.

115630cookie-checkVanskelig situasjon