Venneforening til Urtehagen International i Jemen er registrert lokalt som egen stiftelse 4

Venneforening til Urtehagen International i Jemen er registrert lokalt som egen stiftelse 4