Venneforening til Urtehagen International i Jemen er registrert lokalt som egen stiftelse

Venneforening til Urtehagen International i Jemen er registrert lokalt som egen stiftelse