Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid

Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid