Verden

Vi følger med i verden: I Libanon, Irak og Syria, og i Norge

Oslo, 09.01.2022
Kjære seer. Velkommen til oss! Frikanalen, Trond Alis Kvarter.
Vi følger med i verden! Og du, kjære seer: Følg gjerne med oss. Vi lytter til stemmer der uten! I dag – en stemme fra Libanon!

Skjønt mer enn det! Stemmen er den til Hassan Nasrallah! Leder for organisasjonen Hezbollah i Libanon. En som blir lyttet til, langt utenfor dette!

Hezbollah

 • En sterkt og patriotisk organisasjon i Libanon.
 • En besluttsom organisasjon for libanesisk frihet og selvstendighet.
 • En frontorganisasjon mot inntrengermakten og okkupantstaten Israel.
 • Front mot den rasistiske og aggressive staten Israels forsøk på å dominere Midtøsten, allierte med USA.
 • En konsekvent støtte til det palestinske folkets rettigheter.

Vi føyer til:

 • Hezbollah er del av fronten mot USA og Israel i deres forsøk på å bryte ned den syriske staten, rive den opp og svekke dens patriotiske standpunkt som maktfaktor i Midtøsten.
 • Organisasjonen – med dens leder, Hassan Nasrallah – har meninger om Irak.
 • Og hvilken rolle IS – terrorgruppen, en trussel for hele regionen – spiller når det gjelder å vinne kontroll over Midtøsten.
 • Hvem bygger opp og bruker IS?

Om ideologi

 • Ideologi og tenkning til IS – terroristgruppen – er
 • Wahabisme er den offisielle ideologien i Saudi-Arabia.
 • Saudi-arabske ledere har laget en ny «Koran» der humanisme, fred og toleranse er fjernet og erstattet med krig, vold og aggresjon.
 • Du får kjøp den «Koran» på steder i Oslo!
 • Skremmende.

Wahabisme i Norge

 • Wahabisme har tilhengere i Norge.
 • Tilhengere av wahabisme vil bygge ny moské og andre institusjoner i Oslo.
 • Norske myndigheter gir dem anledning til det!
 • Er det dumhet, uvitenhet eller andre grunner som ligger bak?

Veiledende ord

 • Skal vi kalle dette noen «veiledende ord» fra Hassan Nasrallah?
 • Korte kommentarer, riktig nok, men noe å tenke videre på?
 • Ting satt i sammenheng?

Kort innslag

 • Kort innslag, ja, vel!
 • Det ble sendt oss på nettet.
 • Vi bringer det gjerne videre.

Hilsen oss i Frikanalen, Trond Alis kvarter.

Se også: Frikanalen. Trond Alis Kvarter.
Videre: www.frittpalestina.no og www.koranen.no. Send gjerne videre.

130980cookie-checkVi følger med i verden: I Libanon, Irak og Syria, og i Norge