Norge

Vikinger – de første muslimer i Norge?

Vikinger seilte rundt i verden og ble kjent med folkene lokalt. Vikinger ble påvirket av tro og kulturer. Noen individer lokalt ble med tilbake og slo seg ned blant vikinger i Skandinavia. Det er rimelig at slikt fant sted.

Nå er det gjort undersøkelser av viking-graver i Sverige og funnet arabiske tegn på klærne: Det står skrevet «Allah» og «Ali», vevet inn i tøyer av silke. I en grav ble det funnet mynter fra Bagdad. Det gjøres DNA-undersøkelser av menneskelige skjelettrester og man antar det er av individer som hadde opphav i Asia.

Vikinger med venner, de første muslimer i Norge?

Kilde: The New York Times International, 17.10.2017.
94260cookie-checkVikinger – de første muslimer i Norge?