Historie

Viktig islamsk historie: Høyverdige Zeinab

Høyverdige Zeinab – stolt og sterk kvinne, snakker mot  den korrupte hersker

Profet Muhammeds barnebarn, Zeinab står foran en urettferdig hersker, Yazid og taler ham midt imot – til forsvar av islams sannhet og renhet.

Zeinab var datter til Profetens datter Fatima og svigersønn Ali. Yazid hadde tilrevet seg makten i det islamske samfunnet. Han var korrupt og urettferdig og kriget for å sikre sitt herredømme.

Slaget ved Karbala
Hussain – Zeinabs bror, besluttsom, høyverdig og ren, sto fram som forsvarer av islam. Yazid med en hær på 30.000 man, angrep for å knuse Hussein og hans håndfull støttespillere, familie og venner, på 72 personer (år 680 e.kr./ 61 e.h). Slaget skjedde ved Karbala, i dagens Irak.

Hussain og de fleste i hans følge ble brutalt slaktet. Men Hussein og hans følge er blitt symbol på viljen til å stå opp, med kropp og sjel, for islam: Islam som tro og erkjennelse ble reddet.

Zeinab ble fraktet til Yazids palass. Hun talte kraftfullt mot ham. Dette er utdrag fra hennes tale.

Zeinabs tale (utdrag)
«All ære og takk til Allah, Den høye over alle verdener. Allahs velvilje over budbringer Muhammed og hele Muhammeds hus!

Allahs sanne ord viser til dem som gjør det gale og ender opp med å ikke tro på Allah, Den høyes tegn, men le av dem. Mente du, Yazid – når du stengte alle jordas veier og himlenes synsrender, og vi ble drevet vekk som fanger – at vi er uten verdi for Allah, og du respektfull for Den høye?

At du deler med Allah, en høy status? Og ser ned på oss, hovmodig og opprømt, når verden synes underordnet deg, og ting blir gjort som du ønsker, og alt av vår myndighet og makt blir lagt til deg? Men vent! Har du glemt at Allah sa: ‘Tro ikke at Allah gir goder til de som ikke erkjenner! Den høye gir bare henstand – så de kan øke galt de gjør. For dem venter ydmykende gjengjeld.’ (3,178)

For hva kan en forvente, av en etterkommer til den som ydmyket legemet til en død, og trakk fordel ved martyrers blod?’

Det er ikke annet å vente fra de som ser på oss med misunnelse og uvilje, fiendskap og ondskapsfullhet, enn at de skal hate oss i Ahl al-Bayt: Profetens hus!

Og hvorfor skulle de ikke det, når medlidenhet og velvilje er borte deres hjerte, og de har latt felle blodet til Muhammeds etterkommere – Allahs fred og velsignelse på dem! Allah skal samle dem og gi rettferd på deres vegne.

Dere skal komme til de døde blant dem, og ønske dere hadde vært uten kraft og døve – og aldri hadde gjort eller sagt det som dere har stått bak!

‘Å, Allah, ta tilbake fra hans hender det som tilhører oss, og avvis dem som undertrykker oss og la Allah, Den høyes gjengjeld ramme dem, som har felt vårt blod og drept våre verger.’

‘Ved Allah, dere har brent deres eget skinn og skåret deres eget kjøtt, og dere skal møte Allahs sendebud – Allahs fred over hans hus! Dere skal bære byrder ved blodet dere har latt felle fra hans etterkommere, og ved helligheten dere har krenket.

Allah skal samle de gode og gi rettferd, og ‘tro ikke de er døde, de som ble drept på Allahs vei – nei, de lever med Allah, Den høye og er sikret sitt underhold’. (3,169)

De som oppmuntret deg til å gjøre som du gjorde, og de som ga deg makt fordi du raserte livet til muslimer – de skal så visst vite hvor smertelig slutten blir for undertrykkere. Og hvem av dere skal få den ynkeligste plass, uten beskyttelse?

Det er en katastrofe som tvinger meg til å tale, men i mine øyne er dere stakkarslige; deres muntlige angrep ynkelige, og innsigelser kummerlige – mine tårer renner, og hjertet sørger.

Ser dere på oss som krigsbytte, og forulempe oss som motstandere? Dere skal ikke finne annet enn det deres egne hender urettmessig har gjort! Min klage går til Allah; jeg stoler på Allah, Den høye.

Legg planer som dere ønsker, og gå videre i ond hensikt med deres villedete mål. Dere vil aldri kunne utradere det som er blitt åpenbart for oss – eller bli hevet til vår stilling, og skammen deres skal ikke bli vasket ut.

Deres anstrengelser skal være nytteløse, deres dager talte – og deres rikdom ødslet på undertrykkere.

All ære og takk til Allah som til slutt gir det gode til de som følger Den høye! Velsignelse og glede skal følge dem, mens du har valgt nederdrektigheten og det onde.

Allah er velvillig og mest omsorgsfull for Den høyes skapninger.»

Trond Ali Linstad

108231cookie-checkViktig islamsk historie: Høyverdige Zeinab