Syria

Virksom fred må være målet i Syria

Kommentar til «Opprop» om krigen i Syria

Trond Ali Linstad

Det har vært offentliggjort et Opprop med denne oppfordring: «Verden må handle i Syria». Oppropet er skrevet av syriske «intellektuelle og aktivister» står det, med tilhold i Berlin, Istanbul, Beirut, Storbritannia, Paris, Spania og andre steder. Alle er eksil-syrere, altså: Det er ikke noen i Syria. Til oppropet er føyd enkelte norske navn.

Ønsker vestlig intervensjon
Hvordan skal «verden» handle? I følge oppropet håper man at FNs sikkerhetsrådet skal «beskytte syrerne», og mener det må skje «med makt». Slik som i Libya? Der Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon om å «beskytte libyere», som ble til en militær, vestlig intervensjon til fremme for egne, strategiske interesser. Det tilsvarende vil bli resultatet om intensjonen i oppropet vinner fram.

USA og arabiske gulfstater
«Ødeleggelsen av Syria kunne blitt forhindret», heter det i oppropet. Men hvem kan belastes for «ødeleggelsen»? Og var bare «ødeleggelser» mål? Ledende krefter i USA har lenge arbeidet med planer om å endre styret i Syria, svekke landet og rive det opp, for å erstatte det med et mer pro-vestlig styre, uten utfordringer og ergrelser for USA og Vesten og militær konfrontasjon med Israel. USAs daværende utenriksminister, Hillary Clinton, har i boka «Hard Choices» gjort rede for hvordan et «strategisk partnerskap» mellom USA og arabiske gulfstater ble etablert, for å «støtte opprørerne i Syria».

Våpen og «humanitær» hjelp
«Ikke alle land vil gjøre det samme», skrev hun. «Visse land skulle øke anstrengelsene med å bringe inn våpen, mens andre skulle legge vekt på humanitære behov.» Og med det var krigen i gang, drevet fram av USA og arabiske stater, altså (med foranledning i et opprør eller ikke).

USA og arabiske stater bak krigen
USA og arabiske stater har opprettholdt krigen, med stadige våpenleveranser til «opprørere», internasjonal propaganda og påtrykk for å rive ned det syriske styret og splitte Syria. Syrias legitime president Assad har i motstrid til dette, bedt om nødvendig hjelp, fra Russland, Iran, Libanon og Irak. Disse hører ikke med når man i oppropet ber om at «verden må handle». Tilbake står USA, Vesten, Tyrkia og arabiske stater. Som må inn «med makt».

«Opposisjon» av terrorister og ekstremister
I oppropet klages det over at «opposisjonen står helt uten innflytelse». Men hvem er egentlig «opposisjonen»? Det er lett å finne svaret på dette. Der hvor «opposisjonen» tidligere kan ha vært blandet, domineres den av islamistiske ekstremister, fra Nusra-fronten, Al Qaida og andre. De okkuperer syriske byer og nekter sivile å flykte, men holder dem som gisler i konfrontasjonen med Syrias styrker.

Syriske styrker og allierte
Måtte de – ekstremister og terroristene – ikke få «innflytelse»! Nei, takk til dem som hindrer det! Så får andre, som uttrykt i oppropet, håpe på en vestlig intervensjon, til støtte for disse ekstremister og terrorister. Saken dreier seg om dette nå.

95390cookie-checkVirksom fred må være målet i Syria
Tags