Norge

Vold og trusler fra kriminelt miljø i Olafiagangen på Grønland i Oslo

Trond Ali Linstad

Olafiagangen i Oslo er sentralt miljø for salg og kjøp av hasj og andre rusmidler. Det er et utrygt område der beboere og andre i området gjerne skynder seg forbi. Slik har det vært i flere år.

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo, forsøker å ruste opp området og gjøre det til et mer hyggelig sted for folk flest. Det pågår et Områdeløft der dette er mål. Bydelen har inviterte lokale organisasjoner til å delta i arbeidet.

Urtehagen er en ideell stiftelse som er med Bydel Gamle Oslo i områdeløftet. Urtehagen skal etablere en åpen ideell serveringsenhet: Kafé Urtehagen, for familier og barn å komme til i en hyggelig atmosfære. Bydelen lager klatrestativ og andre tilbud for barn til å glede seg over.

Rusmiljøet er truende og voldelig

Rusmiljøet legger hindringer på aktiviteter. Selgere av rusmidler står helt åpent på Olafiaområdet og handler hasj og andre rusmidler. Ingen viser tegn til å skjerme det. I miljøet er åpen rus daglig, til skremsel og utrygghet for folk flest.
Politi kjører iblant gjennom området, men foretar seg lite. De viser til mangel på ressurser.

Jeg har ansvar fra Urtehagens side for prosjektet Kafé Urtehagen. Arbeidet har pågått noen uker. Serveringsvogna tar form.

Rundt oss er folk som åpent selger og kjøper hasj og andre rusmidler. Kjører en politibil forbi, trekker de seg litt unna, og fortsetter deretter som før.

Utfordringer med rusmiljøet
Det er fristende å snakke med de unge gutter som selger. Flere av dem har samme etniske bakgrunn som barn i et barnehjem Urtehagen driver i et fattig område i Afrika. Inntekter fra salgsvognen skal gå til drift av barnehjemmet. Angår det selgerne?

Noen er åpne og føler betenkning ved det de driver med, mens andre bare hardner til. Jeg ble selv for et par dager siden slått med knyttneve i brystet av en strek beruset person, helt uten noen forandlening, og pådro meg det legevakten mener er ribbensbrudd. Jeg var på stedet igjen i ettermiddag. Ungdommene selger hasj. En middels leder, antar jeg, kommer og meddeler meg følgende:

Det skal ikke bli fokusert på rusvirksomheten i Olafiagangen! Det vil være å gå inn i et «mørkt og farlig» rom. Rushandel har foregått i dette området gjennom mange år, sier han. Regjeringen har ikke klart å gjøre noe, heller ikke politikere og politiet. Rusmiljøet dominerer.

Trygghet for folk flest
Slik vil det være, mener han. Mitt ribbensbrudd var en advarsel, får jeg høre, mer kan komme. De skal passe vogna, det er OK. Men ligg unna rusmiljøet!

Jeg spør: Regjering, politikere og politiet, klarer de ikke å gi sikkerhet til folk på Grønland? Hasj-selgerne har «rett»? Ser gjerne svar fra politiet!

134660cookie-checkVold og trusler fra kriminelt miljø i Olafiagangen på Grønland i Oslo