Barn

Gud skapte menneske av jord

Ja, Gud skapte mennesket av jord! Det sier Koranen. Vi vet ikke helt hvordan det gikk til, for det er jo svært lenge siden! Kanskje fantes ikke tid den gangen, eller kan hende det tok svært lang “tid”. Historien forteller at det foregikk slik:

Gud tok litt jord fra ett sted. Og blandet det med jord fra et annet. Av dette skapte han mennesket. Fra det ene stedet var jorden mørkere; og det var veldig fin jord! Fra det andre stedet var jorden lysere; og det var veldig fin jord!

Men da ble det jo slik, da menneskene var skapt, at noen mennesker ble litt mørkere, og noen mennesker ble litt lysere! Alle var de like fine! Gud skapte dem av felles jord. Alle var som brødre og søstre.

Da Gud skapte menneskene, var det til stede en djinn. Vet du hva en djinn er? Jo, det finnes andre åndsvesener enn mennesket! Englene er slike åndsvesener. De fører ut Guds vilje. Djinnene er også åndsvesener, som vi vanligvis ikke ser. De har litt fri vilje som oss.

Denne djinnen som var til stede, sa til Gud at han var finere og bedre enn menneskene! For menneskene var skapt av jord, sa han, mens han selv var skapt av ild! Og det skulle være så mye bedre.

Djinnen var arrogant! Han var hovmodig, stolt. Han syntes veldig godt om seg selv, og mente han var bedre enn andre.

Djinnen het Iblis. Men Gud forbannet ham for arrogansen. Iblis fikk navnet Shaitan, på norsk Satan eller Djevelen.

Hvem av oss vil være arrogant? Og tro vi er bedre enn andre? Noen menesker er lyse, og andre er mørke. Vi er skapt av den samme jord! Gud gjorde oss like fine, like verdifulle. Vi er skapt som likemenn – og likekvinner – av Gud!

Ingen er bedre enn andre! Ingen er finere enn andre! Ingen er mer verdifulle enn andre! Tror vi det, bærer vi på arroganse. Da likner vi på Iblis!

“Ingen har fortrinn for andre unntatt den som har best bevissthet om Gud!” (Koranen) Profeten Muhammad (fvm) har sagt, at om noen har den minste fordom mot andre, så kommer han eller hun ikke til Paradis.

Er det ikke dumt at noen ikke vil leke med andre, eller ha hverandre som venner, fordi de er lysere eller mørkere i huden?

Barn er fra Kina, Somalia, Tyrkia, Pakistan, Irak, Libanon, Palestina, Sverige, Norge… Og alle er like fine!

De er “Guds barn”, skapt av Hans jord! Hudfarge, eller nasjonalitet, gir ingen fortrinn! Gud vil vi skal leke sammen.

Vi skal være venner og respektere hverandre! Forskjeller skyldes jordens farger. Ingen skal være hovmodige!

For hvem vil vel likne på Iblis?

16950cookie-checkGud skapte menneske av jord