Koranen

Hvem kan en muslim gifte seg med?

Det er reist spørsmål rundt hvem en muslim kan gifte seg med. Her er et bidrag til debatten.


I Koranen står det at muslimske menn og kvinner kan gifte seg med slike som «tror»: er muminun; mener at Gud finnes, og er den sanne autoritet. Man skal ikke gifte seg med slike som «setter noe likt Gud»: er mushrikun; stiller noe på linje med Gud, med andre autoriteter. (Koranen 2,221).

I Koranen står videre, henvendt til muslimske menn, at de kan gifte seg med kvinner «blant de som fikk del av åpenbaringen (‘Boken?’ før». (Koranen 5, 4-5.) Til disse regnes jøder og kristne. Andre kan omfattes av det også! Slike er ikke nødvendigvis muminun eller mushrikun; forbudt for både muslimske menn og kvinner.

Tilbake blir at muslimske menn og kvinner står likt! Og kan gifte seg blant dem «som fikk del av åpenbaringen (‘Boken’) før»! Det er Koranens regel.

I muslimsk tradisjonen ligger det en sterk oppfatning om at en muslimsk mann kan gifte seg med en ikke-muslimsk (kristen eller jødisk) kvinne, men at en muslimsk kvinne ikke kan gifte seg med en ikke-muslimsk (kristen eller jødisk) mann. Men det har ikke belegg i Koranen.

En internasjonalt kjent og respektert imam har kommet med en lovtolkning (en fatwa) om det aktuelle temaet. Det gjelder Imam Hassan al-Turabi, en ledende imam fra Sudan. Imamen slo i 2006 fast at en muslimsk kvinne kan gifte seg med en ikke-muslimsk mann. Det skaper fortsatt diskusjon. En samsvarer med Koranen.

28160cookie-checkHvem kan en muslim gifte seg med?