Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer om handlinger og utsagn fra profeten Muhammad (fred med ham) og eventuelt etterkommerne hans (i Ahlul beit).

Hadith kan uttrykke læresetninger eller være forklaringer til dem. De omhandler innholdet i Koranen, sosial og religiøs livsførsel og hverdagslig adferd ned til de små ting.

Islam anser gjerningene til en guddommelig budbringer som bestemt av Ham. De finner belegg for dette i Koranen, som sier: “Dere har et godt eksempel i Guds sendebud”. (33,21)

Mange handlinger og utsagn har vært tilskrevet Profeten (og ahl al-bait), uten at de nødvendigvis er ekte. Vi har samlet noen hadith som kan anses som riktige og viktige.

Last ned Veiledninger til Islam (pdf).

15814cookie-checkHva er Hadith?
Tags